Ποια είναι τα επιπλέον σήματα που μπορεί να διαχειρισθεί και να ενεργήσει το Κέντρο Λήψης Συστημάτων Συναγερμού της Sigma Security ;

Ποια είναι τα επιπλέον σήματα που μπορεί να διαχειρισθεί και να ενεργήσει το Κέντρο Λήψης Συστημάτων Συναγερμού της Sigma Security ;

Επιπλέον, μπορεί να διαχειρισθεί και να ενεργήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, τα παρακάτω σήματα:

 • Επαναφορά της ζώνης σε κατάσταση ηρεμίας μετά το συναγερμό.
 • Όπλιση ή αφόπλιση του συναγερμού και από ποιον χρήστη έγινε.
 • Αυτόματη όπλιση ή αφόπλιση.
 • Μερική όπλιση του συστήματος.
 • Μερική όπλιση του συστήματος, με αναγνώριση των ζωνών που έχουν γίνει BYPASS.
 • Διακοπή της τάσης του δικτύου των 220V και επαναφορά αυτής.
 • Χαμηλή τάση της μπαταρίας του συστήματος συναγερμού και επαναφορά αυτής.
 • Βλάβη της τηλεφωνικής γραμμής και αποκατάσταση αυτής.
 • Αυτόματο TEST.
 • Οποιοδήποτε άλλο σήμα μπορεί να στείλει ο κεντρικός πίνακας συναγερμού.

Επιπρόσθετα μπορεί να κάνει:

 • Έλεγχο της όπλισης και αφόπλισης του συναγερμού, σε προκαθορισμένα ωράρια λειτουργίας του χώρου, με επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη.
 • Έλεγχο θερμοκρασίας και υγρασίας στο χώρο ή σε ψυγεία που έχουν ανάγκη παρακολούθησης.