Ποιες είναι οι επιπλέον υπηρεσίες της Sigma Monitoring ;

Ποιες είναι οι επιπλέον υπηρεσίες της Sigma Monitoring ;

  • Άμεση ενημέρωση για τα συμβάντα και τις πραγματοποιθείσες ενέργειες.
  • Πληροφορίες για το χειρισμό και τη λειτουργία του συστήματος ασφαλείας.
  • Αποστολή κατάστασης σημάτων και ενεργειών, εφόσον ζητηθεί, με ταχυδρομείο, Fax ή E-mail, σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.
  • Φύλαξη σημάτων και ενεργειών για διάστημα έξι μηνών.
  • Καθημερινή ενημέρωση για τα συμβάντα και τα προβλήματα των πελατών.
  • Παροχή διαφημιστικού υλικού.
  • Είσπραξη των συνδρομών.