Τι είναι η Sigma Monitoring ;

Τι είναι η Sigma Monitoring ;

Η Sigma Monitoring είναι το Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού της Sigma Security το οποίο παρέχει κορυφαίες υπηρεσίες με ποιότητα επικοινωνίας που αγγίζει το 100% όπως:

  • Συναγερμός και από ποια ζώνη προήλθε.
  • Φωτιά και το σημείο στο οποίο εκδηλώθηκε.
  • Εξαναγκασμός αφόπλισης του συναγερμού υπό απειλή.
  • Ληστεία.
  • Παρενόχληση πληκτρολογίου. Σε κάθε λανθασμένη προσπάθεια απομόνωσης του συναγερμού ή όταν κοπούν τα καλώδια του πληκτρολογίου.
  • Ανάγκη για παροχή ιατρικής βοήθειας.