S Mobile Cloud

S Mobile Cloud

S Mobile Cloud

Πλήρης διαχείριση από απόσταση!

S Mobile Cloud

Divider Image

Η νέα εποχή για smartphone εφαρμογές των Συστημάτων Ασφαλείας της Sigma Security.
Η Sigma Security με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή εξέλιξη των προϊόντων και των υπη-ρεσιών της σχεδίασε μία νέα εφαρμογή για smartphones το S Mobile Cloud. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να διαχειρίζονται πλήρως τα συστήματα ασφαλείας της σειράς S-Pro μέσω της κινητής τους συσκευής. (mobile phone, tablet, ipad).

S Mobile Cloud

S Mobile Cloud

Χαρακτηριστικά

Divider Image

Πλήρης διαχείριση συστημάτων ασφαλείας της σειράς S-Pro μέσω της κινητής τους συσκευής.

Εύκολο και απλό interface

Άμεση ενημέρωση μέσω push notifications

Κλείδωμα με κωδικό πρόσβασης και βιομετρικά στοιχεία

Ενδείξεις στα ελληνικά